115 - lecie Orkiestry OSP w Iwanowicach115- lecie Orkiestry Dętej

OSP Iwanowice

W niedzielę 21 czerwca 2015r. w Iwanowicach obchodzono jubileusz 115-lecia powstania Orkiestry Dętej OSP Iwanowice. Obchody rozpoczęły się już przed południem, kiedy to do Iwanowic w gminie Szczytniki zjechały się delegacje z jednostek OSP Iwanowic z całej Polski oraz zaprzyjaźniona Orkiestra Dęta Tempo z Iwanowic krakowskich. Po wspólnym obiedzie utworzono szyk reprezentacyjny, odegrano Hymn Narodowy i wciągnięto flagę na maszt pod remizą OSP. Główne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach, na którą przybyli zaproszeni goście oraz delegacje z Iwanowic Włościańskich(woj. małopolskie), oraz Iwanowic Dużych i Małych (woj. Śląskie). Swoją obecnością zaszczycili Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Wicemarszałek woj. wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Członek Zarządu Rady Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy w Szczytnikach Bogdan Augustyniak, Członek Zarządu Głównego PZCHiO Krzysztof Sowa.
Mszę świętą w intencji jubilatki sprawował Proboszcz parafii Iwanowice, kapelan powiatowy OSP i wiceprezes OSP Iwanowice ks. kanonik Paweł Jabłoński. Całość mszy uświetniała gra przybyłych, zaprzyjaźnionych orkiestr Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej ,,Tempo” z Iwanowic Włościańskich
(woj. małopolskie) pod batutą Piotra Święchowicza oraz Orkiestry Dętej Staw z kapelmistrzem Janem Cichym na czele. Mszę świętą rozpoczęto od wspólnego wykonania przez zgromadzone orkiestry utworu „Modlitwa o Pokój” a zakończono wspólnym wykonaniem utworu „Rota”.
Interesującym faktem jest, że całą obsługę mszy przejęli członkowie Orkiestry Dętej z Iwanowic i dziewczęta z grupy tanecznej "Iskierki", łącznie
z odśpiewaniem psalmu przez muzyków z sekcji puzonów, tenorów i trąbek. Msza święta była bardzo uroczysta a kazanie wygłoszone przez proboszcza parafii było pełne ciepłych i budujących słów dla orkiestry.
Po liturgii, również w kościele odbyła się oficjalna część uroczystości,
podczas której Karolina Militowska odczytała protokół utworzenia orkiestry
z 1900 roku a Anna Tylska i Michał Majas przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną o historii i tradycjach Orkiestry Dętej
w Iwanowicach.
Jubileusz był okazją do wręczenia medali zasłużonym dla pożarnictwa.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył dyplomy członkom orkiestry i grupie Iskierki oraz przekazał puchar z okazji 115-lecia za osiągnięcia artystyczne.
Na ręce członków orkiestry życzenia i słowa uznania złożył także Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Iwanowic z całej Polski orkiestra Tempo z Iwanowic krakowski i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Na ręce prezesa orkiestry wpłynęły również listy gratulacyjne od Prezesa ZGZOSP RP druha Waldemara Pawlaka, od Minister Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senatora RP Andżeliki Możdżanowskiej, Posła na Sejm RP Józefa Rackiego oraz komendanta hufca ZHP w Sławnie Ryszarda Sobczaka.
Członkowie Orkiestry Dętej OSP Iwanowice z Prezesem Pawłem Grabowskim na czele przyznali specjalne podziękowania i pamiątkowe zegary z logo orkiestry dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju orkiestry, odznaczeni zostali : Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal , Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Członek Zarządu Rady Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek; Komendant Gminny OSP i Prezes OSP Iwanowice Jerzy Majas, Dyrygent Orkiestry i Instruktorka Mażoretek Marek i Katarzyna Kubera.
Zarząd orkiestry przygotował także bardzo oryginalne wyróżnienia – odblaski z logo orkiestry dla dzieci i młodzieży grającej w orkiestrze oraz dziewcząt tańczących w grupie Iskierki.
Po uroczystościach w kościele złożono kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II i wszystkie orkiestry zagrały wspólnie Barkę.
Kwiaty złożono również w parku pod pomnikiem ku czci pomordowanych
w czasie okupacji, gdzie zgromadzone orkiestry zagrały Wiązankę Pieśni Żołnierskich. Następnie wszyscy muzycy utworzyli jedną wielką orkiestrę pod batuta trzech dyrygentów i ruszyli z defiladą w rytm marsza Pochód do remizy
na poczęstunek. Późnym popołudniem rozpoczęły się prezentacje orkiestr zakończone wspólnym koncertem ponad 100 muzyków. Podczas poczęstunku oraz po koncertach orkiestr do wspólnej biesiady grała kapela Dysonans.
Orkiestra Dęta pragnie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowania obchodów jubileuszu 115-lecia, strażakom OSP Iwanowice, mamom dziewcząt z grupy tanecznej Iskierki, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach Janinie Nowak za udostępnienie parkingu oraz Szymonowi Koszalowi (Drink Bar) a w szczególności wszystkim darczyńcom i sponsorom, dzięki którym była możliwa organizacja jubileuszu:
1. Benedykt Owczarek
2. Paweł Grabowski
3. Stanisława Wierzbicka
4. Adam Łaski
5. Karol Józefiak
6. PPHU Arkan Józef Militowski
7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu
8. Cukiernia Joanna Artur Kupaj, Godziesze Wielkie
9. PPH Polskie Mięso Krążyński Sp.J Końska Wieś
10. P.H.U. „Jandex” Błaszki
11. Krystyna Przybylska – Market Słoneczko
12. Biuro Usług Detektywistyczno – Ochronnych „Lex” – Kalisz
13. Gospodarstwo Ogrodnicze – Jan Nowak – Główczyn
14. Gospodarstwo Ogrodnicze - Krzysztof Zimny - Niemiecka Wieś
15. Gospodarstwo Rolno- Ogrodnicze -Janina Wietrzyk
16. Kazimierz Młynek
17. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"
18. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska GS w Szczytnikach

(Anna Tylska, Karolina Militowska)