Czechy - 24-26 maj 2013


Strażacy z Iwanowic w Czechach

W dniach 24-26 maja 9-cio osobowa delegacja strażaków z OSP Iwanowice przebywała z wizytą w Republice Czeskiej u zaprzyjaźnionych strażaków w miejscowości Ivanovice na Hane. Nasi druhowie zostali zaproszeni przez SDH (Sbor Dobrowolnych Hasici) odpowiednik naszej OSP na uroczystości 135 lecia powstania SDH Ivanowice na Hane. Główne uroczystości odbywały się 25 maja. Rozpoczęto je od złożenie kwiatów na miejscowym cmentarzu. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. w miejscowym kościele p.w. św. Andrzeja. Po mszy św. naszą delegację przyjął burmistrz Ivanovic na Hane (Ivanovice na Hane to miasteczko liczące około 3 tys. mieszkańców). O godz. 17.00 w miejscowym domu kultury rozpoczęło się uroczyste Walne Zebranie strażaków. Po zebraniu odbyła się wspólna zabawa. W uroczystościach oprócz naszych strażaków uczestniczyła też delegacja z Mikluszowic ze Słowacji z miasta partnerskiego Ivanovic na Hane. Uroczystościom rocznicowym towarzyszył również pokaz sprzętu strażackiego jaki znajduje się na wyposażeniu czeskich strażaków.

Współpraca pomiędzy OSP Iwanowice a SDH Ivanovice na Hane rozpoczęła się rok temu od wizyty naszych strażaków w Czechach. Następnie gościliśmy czeskich strażaków w Iwanowicach na 115-leciu powstania naszej OSP w sierpniu ubiegłego roku.

OSP Iwanowice współpracuje również z OSP Iwanowice Duże i Małe woj. śląskie oraz OSP Iwanowice Włościańskie i Dworskie woj. małopolskie.

J. Majas