Katecheza


Katecheza w szkołach na terenie naszej parafii.

W parafii religii uczą:

 

Ks. mgr Paweł Kubiak - Wikariusz

uczy w kl I i II w szkole w Iwanowicach, Szkoł. Podst.; Gimnazjum, Sz.Podst. w Sobiesękach II.

 

 

 

Pani mgr lic. Justyna Kmieć  - katechetka, uczy w klasach "0", III, IV, V i VI w Sz. Podst. w Iwanowicach oraz  w Przedszkolu w Iwanowicach