Otwarcie i poświęcenie Izby Pamięci


Otwarcie Izby Pamięci OSP Iwanowice odbyło 21 lutego 2015 roku. Zbiór pamiątek jest imponujący. Jej pomysłodawcy: Bogdan Militowski i Bogdan Dybioch przez dwa lata zbierali od mieszkańców wsi pamiątki, oryginalne dokumenty z 1897 roku, licytowali oryginalne portrety z początku XX wieku. W sumie udało się zebrać ponad setkę wyjątkowych eksponatów i dokumentów stanowiących o historii OSP w Iwanowicach, miejscowej orkiestry dętej, a także historii wsi. W uroczystym otwarciu udział wzięli wicestarosta kaliski Jan Adam Kłysz, Wójt gminy Marek Albrecht, strażacy na czele z prezesem straży Jerzym Majasem i naczelnikiem Andrzejem Pogorzelcem.

Izbę pamięci podczas otwarcia poświecił ks. Kanonik Paweł Jabłoński Proboszcz naszej parafii. Podczas walnego zebrania członków OSP Iwanowice. Wręczono medale XXX - lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, otrzymali je druhowie Jerzy Majas, Benedykt Owczarek, Marek Jakubczak, Bogdan Militowski. Strażacy, którzy w ubiegłym roku brali udział w szkoleniach otrzymali również odpowiednie zaświadczenia. Specjalne podziękowania podczas uroczystości otrzymał również Benedykt Owczarek, za wspieranie Orkiestry Dętej OSP w Iwanowicach. Podziękowania wręczył prezes orkiestry Paweł Grabowski oraz kapelmistrz Marek Kubera.
Orkiestra w tym roku odebrała Medal za zasługi dla powiatu kaliskiego. OSP w Iwanowicach powstała w 1897 roku. Natomiast orkiestra dęta powstała w 1900 roku, w tym roku obchodzi swój jubileusz 115 –lecia.

Działalność straży:
Jednostka OSP Iwanowice obecnie liczy 128 członków w tym: 114 członków zwykłych, 8 honorowych, 6 wspierających oraz dwie drużyny MDP. Posiada też 35 osobową orkiestrę dętą, którą dyryguje Marek Kubera i 32 osobową grupę taneczną pod kierownictwem Katarzyny Kubera.
Jednostka Operacyjno –Techniczna liczy 26 osób w tym: wszyscy po przeszkoleniu podstawowym, 7 dowódców, 2 naczelników, 6 ratowników medycznych, 9 osób posiada uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi a 11 osób jest po kursach kierowania ruchem drogowym, 5 osób jest po kursie LPR, 6 po kursie ratownictwa technicznego a 3 po kursie operatorów sprzętu. Tym samym jako pierwsza jednostka w gminie Szczytniki osiągnęła wymagany standard dla jednostek z KSRG tzn. posiadamy JOT kategorii 2. JOT brał w 2014 roku udział w 24 akcjach w tym 13 pożarach i 11 razy likwidował miejscowe zagrożenia. Orkiestra w ubiegłym roku występowała 30 razy.
OSP ma tez swoja kawiarenkę internetową – centrum kształcenia, która mieści się w filii bibliotecznej i prowadzona jest bezpłatnie w ramach wolontariatu przez druhnę OSP, a jednocześnie Dyrektor Biblioteki. W ubiegłym roku kawiarenkę odwiedziło ponad 600 osób. (tekst i foto Wioletta Przybylska)