Poznań 2013


Ogólnopolskie obchody Dnia Strażaka
W dniu 11 maja (sobota) w Poznaniu odbywały się centralne (ogólnopolskie) obchody Dnia Strażaka. Połączone były z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. Na uroczystościach obecni byli m.in. Stanisław Rakoczy –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Waldemar Pawlak –Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Mszę św. odprawił Prymas Senior Arcybiskup Henryk Muszyński.
W uroczystościach udział wzięła również orkiestra dęta OSP Iwanowice pod dyrekcją Marka Kubery wraz z grupą mażoretek pod kierownictwem Pani Katarzyny Kubery.
Orkiestra nasza poprowadziła pochód mieszkańców dzielnicy Stare Miasto z pod pomnika „Starego Marycha”, ulicą Św. Marcina do Placu Mickiewicza, gdzie odbywały się główne uroczystości. Na placu orkiestra wraz z grupą taneczną dała krótki koncert. Po głównych uroczystościach orkiestra poprowadziła mieszkańców na miejsce festynu do pobliskiego parku. Tam wykonano kilka utworów rozpoczynających festyn pod nazwą „Stary Marych wiecznie żywy”. Uroczystości były okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności po raz pierwszy przez grupę mażoretek działających przy orkiestrze dętej. Spotkanie było również okazją do zrobienia okolicznościowych zdjęć z gośćmi m.in. Waldemarem Pawlakiem i Wiesławem Leśniakiewiczem.

Jerzy Majas