Sakramenty święte


03.02.2012

CHRZEST

 W naszej parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest na Mszy św.  w niedzielę na sumie o godz. 11.00.Wyjątkowo z racji ważnych przyczyn w sobotę na wieczornej Mszy św. o godzinie 18.00 w okresie zimowym o 17.00. W okresie tzw. zakazanym , a więc w Adwencie i Wielkim Poście z racji czasu o charakterze pokutnym chrztu udzielamy tylko w nagłych wypadkach. 

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień chrzest udzielany jest na Mszy Świętej o 9.00 lub 15.00. W tych miesiącach nie ma Mszy o 11.00, lub w sobotę na Mszy o 18.00. 

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu chrztu dziecka

  • akt urodzenia dziecka
  • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych

Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św. w naszej  parafii
Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

 

10.02.2012

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem w parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.  Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.

10.02.2012

Eucharystia

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI
Przyjęcie pierwszej komunii świętej przez dzieci do roku 2013 włącznie- odbywa się w drugiej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii. Dzieci przyjmują pierwszą komunię świętą w swojej rodzinnej parafii.Od roku 2015 dzieci przystępować będą do pierwszej komunii w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

12.02.2012

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty sprawowany jest w naszej parafii każdego dnia pół godziny przed każdą Mszą świętą.

10.02.2012

Sakrament chorych

W pierwszy piątek miesiąca w naszej parafii kapłan udaje się do chorych z posługą sakramentalną. Jeżeli w naszym domu znajduje się osoba chora, nie mogąca uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć komunii, należy zgłosić ją w kancelarii parafialnej.Wizyta kapłana z posługą sakramentalną rozpoczyna sie  od godziny 9.00.Prosimy przed odwiedzinami zgłosić fakt nieobecności chorego, który na stałe jest odwiedzany w każdy pierwszy piątek miesiąca.

10.02.2012

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu  małżeństwa

10.02.2012

POGRZEB

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem