Zapowiedzi


 

 

Zapowiedzi  Przedślubne :

 

 

 

1. , stanu wolnego,

    zamieszkały- .

    , stanu wolnego,

    zamieszkała- .

 

 

 

 

Kto by wiedział o przeszkodach mogących uniemożliwić

zawarcie wyżej wymienionego małżeństwa, proszony jest

o powiadomienie o tym fakcie Proboszcza Parafii.