Zapowiedzi


 

 

Zapowiedzi  Przedślubne :

 

 

 

1. Paweł Łaski, cywilnie związany,

    zamieszkały- Biała 2.

    Małgorzata Klińska, cywilnie związana,

    zamieszkała- Iwanowice, ul Strażacka 7.

 

 

 

 

Kto by wiedział o przeszkodach mogących uniemożliwić

zawarcie wyżej wymienionego małżeństwa, proszony jest

o powiadomienie o tym fakcie Proboszcza Parafii.