Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 23.05. 2018 r.- godz. 18.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Antoniego Olszewskiego- od Zimnych z N. Wsi.
3. + Henryka Militowskiego- od Ireny Wróbel z rodz..
4. + Bronisławę Plichta- od Wojciechowskich.
5. + Czesława Maciołka- od Jadwigi Gołębiewskiej z rodz..
6. + Jana Cierniaka- od chrześniaka Józefa.

7. + Bronisławę Idzikowską- od Wiesławy Andrzejak.
8. + Marię Piątkowską- od Jana Piątkowskiego z rodz..
9. + Mariannę Wielgusiak- od Wąsików z dziećmi.
10. + Stanisława Szyszkiewicza- od Sylwestra Tylskiego z rodz..
11. + Władysławę Pabiszczak- od Bożeny Rzeżniczak z rodz..
12. + Krzysztofa Majasa- od Cieślaków z Kamiennej.
13. + Jolantę Cichą- od Zmudów.
14. + Barbarę Młynek- od Doroty Krzywożniak z rodz..
15. + Jana Czajkę- od Adamczewskich.
16. + Jolantę Chojnacką- od Krzysztofa Antolaka z rodz..
17. + Lucynę Gaweł- od Juszczaków.
18. + Bogdana Paszkowskiego- od Wożniaków.
19. + Józefa Musisza- od Rafała z rodz. z Kamiennej.
20. + Barbarę Siciarek- od Marty Kozłowskiej.
21. + Irenę Nowakowską- od Mirosławy Wietrzyk.
22. + Janinę Banasiak- od Klaski i Nawrotów.
23. + Janinę Przybył- od Kazimierza Knopa z rodz..
24. + Waldemara Pacholczyka- od Foglów.
25. + Józefa Banacha- od Janiaków.
26. + Jana Szymaszka- od Henryka Piątkowskiego z rodz..
27. + Ewę- Marię Janiak- od Reginy Janiak.
28. + Józefa Biernata- od KGW Zajączki Bankowe.
29. + Stanisława Jeziorskiego- od Florczaków z rodz..
30. + Mariannę Adamczewską- od Stanisława Gołębiewskiego z rodz..
33. + Monikę Mielcarek- od Haliny Kusz z rodz..
34. + Elżbietę Latoń- od Wojciechowskiej.
35. + Jadwigę Piątkowską- od Alicji Militowskiej z rodz..
36. + Stanisława Szcześniaka- od Zimnych.
37. + Zdzisławę Zimną- od Marty Włodarek z rodz..
38. + Mieczysława Mikołajczyka- od Zespołu Szkół w Iwanowicach.
39. + Zofię Piechota- od Weroniki Militowskiej z rodz..
40. + Aleksandrę Bąkowską- od Od Zakładu Wrzos.
41. + Ryszarda Przybyła- od Szuletów.

42. + Włodzimierza Łazarka- od Bylickich.

43. + Zygmunta Zimnego- od wnuków Mateusza i Tomka.

44. + Józefa Kryszczyńskiego- od Feliksa Mikołajczyka.

45. + Tadeusza Młynka- od Jana Kucharskiego z rodz..
46. + Stanisława Czerniewicza- od Janiaków z Marcjanowa.

47. + Zbigniewa Karczewskiego- od kuzyna Krzysztofa z rodz..

48. + Czesława Rosiaka- od WBK SA..

49. + Władysława Cieślaka- od Juszczaków ze Skalmierza.

50. + Mariannę Michalską- od Jakubowskich.

52. + Irenę Plota- od Leszków z Chojna.

53. + Zenona Tylskiego- od Kasprzaków i Łaskich

53. + Kazimiera Biernat- od Koła Różańcowego z Sobiesęk.

54. + Mariannę Trzeciak- od Elżbiety i Kamili Trzęsowskich.

55. + Stanisława Włodarka- od Pawlaków z Kwaskowa.

56. + Łucję Pisula- od Łuczaków.

57. + Gerharda Bińka- od Braszaków.

58. + Marka Woźnego- od Zygmunta z żoną.

60. + Zofię Garncarek- od Dariusza Wróbla z rodz..

61. + Marka Grabowskiego- od Michalskiej i Wawrzyniaków.

62. + Kazimierę Kaczmarek- od Janiny Michalskiej z rodz..

63. + Janinę Knop- od wnuków Marty i Marcina.

64. + Józefę Czerniewicz- od wnuka Tomka.

65. + Dorotę Jakubowską- od męża i synów.

66. + Roberta Kuświka- od Mirosławy Kubiak z rodz..

67. + Józefę Olejniczak- od Haliny Siciarek z rodz..

68. + Janina Banasiak- od rodziny.

69. + Jerzego Filipiaka- od Anny Okoniewskiej z rodz..

70. + Barbarę, Stanisława Przepiórków- od córki Stefanii z rodz..

=======================================