Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 13.12. 2017 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Grzegorza Piątkowskiego- od Krzywików.
3. + Antoniego Olszewskiego- od Maciejewskiej z synem.
4. + Henryka Militowskiego- od Strupczewskiej z córką.
5. + Danutę Wańka- od Kryszczyńskich.
6. + Teresę Kucharską- od Cuprów.
7. + Bronisławę Plichta- od Militowskich.
8. + Czesława Maciołka- od Gołębiewskich.
9. + Jana Cierniaka- od Czarneckich.
10. + Mariana Gołębiewskiego- od Bartoszków.
11. + Stanisława Włodarka- od Rady Miejskiej SLD w Kal..
12. + Mieczysława Celera- od Militowskich.
13. + Łukasza Brysia- od Piotrowskiego z żoną.
14. + Tadeusza Kaczmarka- od Bartoszków i Majasów.
15. + Kazimierza Militowskiego- od Staniaków.
16. + Krzysztofa Maciejewskiego- od prac. Firmy Polskie Mięso.
17. + Józefa Zimnego- od Militowskich.
18. + Bronisławę Idzikowską- od Góreckich.
19. + Zygmunta Skweresa- od Piętków.
20. + Ryszarda Drewniaka- od chrześniaczki Moniki.
21. + Annę Hewińską- od Antolaków.
22. + Marię Piątkowską- od Żurawskich i Maniów.
23. + Mariannę Wielgusiak- od Krymarysowej z dziećmi.
24. + Stanisława Szyszkiewicza- od Jasińskich.
25. + Władysławę Pabiszczak- od Danieli Bednarek.
26. + Krzysztofa Majasa- od Jana z rodz..
27. + Janinę Szuleta- od Pawlakowej z rodz..
28. + Jolantę Cichą- od Marchwackiej z rodz..
29. + Barbarę Młynek- od Jana, Elżbiety i Ireny z Kal..
30. + Jana Czajkę- od Grześków.
31. + Jolantę Chojnacką- od Przedszkola w Iwanowicach.
32. + Lucynę Gaweł- od Kmieciów.
33. + Bogdana Paszkowskiego- od Marciniaków.
34. + Józefa Musisza- od Felińskiej i Golanowskiej.
35. + Barbarę Siciarek- od Albrechtów.
36. + Irenę Nowakowską- od Mocnych.
37. + Janinę Banasiak- od Dominikowskiej z rodz..
38. + Mariana Antczaka- od Molków.
39. + Helenę Marciniak- od Skurczaków i Drewniaka.
40. + Zdzisława Borkowskiego- od Pisuli z rodz..
41. + Janinę Przybył- od Młynków.
42. + Waldemara Pacholczyka- od Laskowskich.
43. + Leonardę Skutecką- od Sobańskich.
44. + Józefa Banacha- od Wietrzyków.
45. + Jana Szymaszka- od Marczaków.
46. + Ewę- Marię Janiak- od Dominikowskiej z rodz..
47. + Józefa Biernata- od Kosierbów.
48. + Michała Galiderowicza- od Pisuli z rodz..
49. + Stanisława Jeziorskiego- od Jachów.
50. + Mariannę Adamczewską- od Wąsików i Chlebowskich.
51. + Monikę Mielcarek- od Olejniczaków i Zdobylaków.
52. + Mariannę Mrugasiewicz- od Heleny Młynek.
53. + Elżbietę Latoń- od Matuszewskich.
54. + Jadwigę Piątkowską- od Danuty z rodz..
55. + Leona Kaczmarka- od Daniela z rodz..
56. + Stanisława Szcześniaka- od Czesława Małolepszego.
57. + Zdzisławę Zimną- od Karpisiewiczowej z rodz..
58. + Mieczysława Mikołajczyka- od OSP Iwanowice.
59. + Zofię Piechota- od Zakładu Pogrzebowego Wrzos.
60. + Aleksandrę Bąkowską- od Piekarskiej z rodz..
61. + Ryszarda Przybyła- od Mocnych.

62. + Włodzimierza Łazarka- od Janka z żoną.

63. + Zygmunta Zimnego- od Biernatowej z rodz..

64. + Józefa Kryszczyńskiego- od Figasowej z rodz..
65. + Stanisława Czerniewicza- od wnuczki Mileny z rodz..

66. + Zbigniewa Karczewskiego- od Piechotów, Jopków i Łuczaków.

67. + Marię Łodzińską- od bratowej Marii.

68. + Kazimierę Bilską- od Kałużnych.

69. + Agnieszkę Garncarek- od Marzeny i Sylwii z rodzinami.

70. + Stanisławę Ptak- od Łazarków.

71. + Zdzisławę Górną- od Kaczmarków i Kubiaków.

72. + Marię Urbaniak- od cioci i Grabowskich.

73. + Zenona Celera i dziadków Celerów.

74. + Stanisławę, Kazimierza, Wacława Militowskich i dziadków Militowskich.

75. + Zm. z rodz. Dużych, Wielgusiaków, Mocnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

=======================================