Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 19.06. 2019 r.- godz. 18.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.

2. + Krzysztofa Majasa- od Żarneckich z Michałowa.
3. + Barbarę Młynek- od Cierniaków.
4. + Jana Czajkę- od Sławomira Kryszczyńskiego.
5. + Barbarę Siciarek- od Płucienników z Cieszykowa.

6. + Józefa Banacha- od Chojnackiego z żoną.
7. + Józefa Biernata- od Pawlakowej z rodz..
8. + Ryszarda Przybyła- od Śniegulowej z rodz..

9. + Zygmunta Zimnego- od Sztrąfów z Borku.

10. + Zbigniewa Karczewskiego- od OSP Sobiesęki Trzecie.

11. + Irenę Plota- od Kołodziejczaków.

12. + Zenona Tylskiego- od Kaczmarkowej.

13. + Józefę Czerniewicz- od Karczewskiego z żoną.

14. + Jerzego Krzywdę- od Palotowej z rodz..

15. + Romana Kucharskiego- od Szyszkowskich.

16. + Irenę Sip- od koleżanek córki Wiolety.

17. + Jerzego Stępniaka- od Korzeniewskich.

18. + Janinę Marucha- od Śnieguli z rodz..

19. + Mariana Zimnego- od Władka z rodz..

20. + Grzegorza Szymańskiego- od Piątkowskich.

21. + Stanisławę Skowrońską- od szwagierki Zofii.

22. + Henryka Klaskę- od znajomych z Zajączek.

23. + Lucynę Gaweł- od Stanisława Tylskiego z rodz..

24. + Zofię Śniegula- od Jana Mądrzaka z żoną.

25. + Mariusza Gołębiewskiego- od Maruchów.

26. + Leona Żurawskiego- od Anny i Kosatków.

27. + Jana Góreckiego- od Tułaczów z Godziesz.

28. + Dariusza Przepiórkę- od Skowrońskich z Daniela.

29. + Mariusza Gołębiewskiego- od Wróblów i Krążyńskich.

30. + Genowefę Kubacką- od Sobańskich.

31. + Barbarę Juszczak- od Jolanty Drożdż.

32. + Zdzisława Tomczyka- od Skweresów.

33. + Andrzeja Raszewskiego- od Krysińskich.

34. + Krystynę Palot- od Kosterów.

35. + Kazimierza Binkowskiego- od Skoniecznej z rodz..

36. + Irenę Kamińską- od Banasiewiczów z Zakrzyna.

37. + Mariannę Wiśniewską- od Józefa Szymańskiego z rodz..

38. + Zdzisława Wiśniewskiego- od Bialików.

39. + Stefanię Figas- od Siciarków.

40. + Zofię Borecką- od Jędrzejczaków z córkami.

41. + Józefa Bartkowiaka- od Zborowskich i Byczewskich.

42. + Józefa Janasiaka- od Piotra Marciniaka z rodz..

43. + Helenę Ptasińską- od Klińskich.

44. + Stanisława Kopcia- od chrześniaka Mariusza z rodz..

45. + Zbigniewa Wróbla- od Walaszczyka z rodz..

46. + Stanisława Dybiocha- od Jana Kołaty.

47. + Andrzeja Kolańskiego- od Tomasza Nijaka.

48. + Stanisława Garncarka- od Sławomira Nowaka z rodz.. 

49. + Bogdana Dybiocha- od Michalaków.

50. + Grażynę Karczewską- od Haliny i Agaty Dybioch.

51. + Bronisława Dębskiego- od Józefa Nowackiego z rodz..

52. + Marka Krzyżaniaka- od Henryka Piątkowskiego z rodz..

53. + Barbarę Szuniewicz- od Przepiórków.

54. + Janinę Felisiak- od Szymańskich z rodz..

55. + Danutę Przybylak- od Wojtczaków.

56. + Adama Kowalskiego- od Ani z rodz..

57. + Ramana Młynka- od Rybaków i Kaźmierczaków.

58. + Zm. z rodz. Zimnych i Śmiecińskich.