Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 27.06. 2018 r.- godz. 18.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Antoniego Olszewskiego- od Hojnackich z Krowicy.
3. + Bronisławę Plichta- od Garnczarków z Antonina.
4. + Czesława Maciołka- od Mariusza Krzywdy z rodz..

5. + Marię Piątkowską- od Zdzisława Kowalskiego z rodz..
6. + Mariannę Wielgusiak- od Zespołu Szkól w Iwanowicach.
7. + Stanisława Szyszkiewicza- od Wlaźlaków.
8. + Władysławę Pabiszczak- od Janików z Borowa.
9. + Krzysztofa Majasa- od Rady Gminy w Szczytnikach.
10. + Jolantę Cichą- od Zdzisławy Marciniak z rodz..
11. + Barbarę Młynek- od Elżbiety Trzęsowskiej z córką.
12. + Jana Czajkę- od Agnieszki Bartczak z rodz..
13. + Jolantę Chojnacką- od Łuczaków z Helenowa.
14. + Lucynę Gaweł- od Magdaleny Paszak.
15. + Bogdana Paszkowskiego- od Sołtysów Gminy Szczytniki.
16. + Józefa Musisza- od Perskawców z Opatówka.
17. + Barbarę Siciarek- od Wojtczaków.
18. + Irenę Nowakowską- od Walczyńskich.
19. + Janinę Banasiak- od Staszaków z Broniboru.
20. + Janinę Przybył- od Krzywdów z Modłów.
21. + Waldemara Pacholczyka- od Mateusza Nielaby z rodzicami.
22. + Józefa Banacha- od Janiny Majas.
23. + Jana Szymaszka- od Kowalskich z Iwanowic.
24. + Ewę- Marię Janiak- od Glapińskich z Liskowa.
25. + Józefa Biernata- od Marciniaków z Zajączek.
26. + Stanisława Jeziorskiego- od wnuczki Anety z rodz..
27. + Mariannę Adamczewską- od Roberta Łuczaka z rodz..
28. + Elżbietę Latoń- od Firmy Europol.
29. + Jadwigę Piątkowską- od Gołębiowskich.
30. + Stanisława Szcześniaka- od Jana Mądrzaka z żoną.
31. + Zdzisławę Zimną- od Rady Gminy Szczytniki.
32. + Mieczysława Mikołajczyka- od Anny Tułacz.
33. + Zofię Piechota- od Zimnych.
34. + Aleksandrę Bąkowską- od Pabiszczaka z Kuczewoli.
35. + Ryszarda Przybyła- od Bednarków z Marcjanowa.

36. + Włodzimierza Łazarka- od kuzynki Marzeny z rodz..

37. + Zygmunta Zimnego- od teściów Kudasiów.

38. + Józefa Kryszczyńskiego- od Ewy i Mariusza z synem.

39. + Tadeusza Młynka- od Renaty i Karoliny.
40. + Stanisława Czerniewicza- od Pawelczyków z Piegoniska.

41. + Zbigniewa Karczewskiego- od  Leszka.

42. + Władysława Cieślaka- od Maciejewskich.

43. + Mariannę Michalską- od Kłyszów.

44. + Irenę Plota- od Czesława Młynka z rodz..

45. + Zenona Tylskiego- od Janiaka z Joanki.

46. + Kazimiera Biernat- od chrześniaczki Jolanty.

47. + Mariannę Trzeciak- od Janiny Michalskiej z rodz..

48. + Stanisława Włodarka- od Karpisiewiczów.

49. + Łucję Pisula- od Palotów z Brzozowca.

50. + Marka Woźnego- od Roberta Kusza z rodz..

51. + Zofię Garncarek- od Łukasików.

52. + Marka Grabowskiego- od Mocnych.

53. + Kazimierę Kaczmarek- od Kolańskich.

54. + Janinę Knop- od Wacławy Jagiełły z rodz..

55. + Józefę Czerniewicz- od wnuczki Mileny z rodz..

56. + Jerzego Krzywdę- od Władysława z żoną.

57. + Romana Kucharskiego- od Jadwigi Mierzwińskiej z rodz..

58. + Irenę Sip- od Piekarskich.

59. + Jerzego Stępniaka- od Andrzeja Kubackiego z rodz..

60. + Piotra Niewiadomskiego- od Przepiórków z Iwanowic.

61. + Roberta Kuświka- od Zofii Śniegula z rodz..

62. + Kazimierza Kłobusa- od Roberta Tułacza z rodz..

63. + Zofię Kuchnicką- od Bugajnych.

64. + Juliana Majdańskiego- od Tadeusza Michalskiego z rodz..

65. + Helenę Stęsicką- od Krystyny Janiak z rodz..

66. + Marię Harędarz- od Zofii Cymerlig.

67. + Janinę Plichta- od Banachów.

68. + Mariannę Ludwiczak- od Stępniaków z Iwanowic. 

=======================================

 

Kolejna Nowenna do Miłosierdzia Bożego po przerwie wakacyjnej 03 września o godzinie 18.00.