Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 14.03. 2018 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Grzegorza Piątkowskiego- od Tułaczów z Tłokini.
3. + Antoniego Olszewskiego- od Molków z Porwit.
4. + Henryka Militowskiego- od Adamczewskich i Hofmanów.
5. + Teresę Kucharską- od Staniewskich.
6. + Bronisławę Plichta- od Wierzbickiej z dziećmi.
7. + Czesława Maciołka- od Wieczorków.
8. + Jana Cierniaka- od Łazarków z Marcjanowa.

9. + Łukasza Brysia- od Pacholczyków z dziećmi.
10. + Tadeusza Kaczmarka- od Olszewskiej i Kupajów.
11. + Bronisławę Idzikowską- od Szyszkiewiczów i Wieczorków.
12. + Marię Piątkowską- od chrześniaka Tomasza z rodz..
13. + Mariannę Wielgusiak- od Kowalskich z Borku.
14. + Stanisława Szyszkiewicza- od Ciupków z Żydowa.
15. + Władysławę Pabiszczak- od Cierniaków z Włodzimierza.
16. + Krzysztofa Majasa- od Magdaleny Pogorzelec z rodz..
17. + Jolantę Cichą- od Pejasiów z Joanki.
18. + Barbarę Młynek- od Plotów z Chojna.
19. + Jana Czajkę- od Darka z dziećmi z Takomyśli.
20. + Jolantę Chojnacką- od Adamczewskich.
21. + Lucynę Gaweł- od Urszuli Włodarek.
22. + Bogdana Paszkowskiego- od Ryszarda Jakubczaka z rodz..
23. + Józefa Musisza- od Józefa Szymańskiego.
24. + Barbarę Siciarek- od Zimnych z Korzekwina.
25. + Irenę Nowakowską- od Śniegulów z rodziną.
26. + Janinę Banasiak- od Jakubczaków z Broniboru.
27. + Helenę Marciniak- od Niedźwiedźiów.
28. + Zdzisława Borkowskiego- od Łajsów.
29. + Janinę Przybył- od wnuczki Sylwii z rodz..
30. + Waldemara Pacholczyka- od Barbary Dąbrowskiej z rodz..
31. + Leonardę Skutecką- od Magdaleny Paszak.
32. + Józefa Banacha- od Doroty Wiśniewskiej z Mariuszem.
33. + Jana Szymaszka- od Łożyńskich.
34. + Ewę- Marię Janiak- od Sylwestra Klaski z rodz..
35. + Józefa Biernata- od Marczaków.
36. + Michała Galiderowicza- od Juszczaków z Cieni.
37. + Stanisława Jeziorskiego- od Olejników z Kalisza.
38. + Mariannę Adamczewską- od Anny Nieborak z rodz..
39. + Monikę Mielcarek- od Grażyny Woźniak z rodz..
40. + Elżbietę Latoń- od Jakubowskich z Joanki.
41. + Jadwigę Piątkowską- od Wiesławy Połośki z rodz..
42. + Leona Kaczmarka- od Andrzeja i Danuty Kupajów.
43. + Stanisława Szcześniaka- od Brysiowej.
44. + Zdzisławę Zimną- od Janiny i Teresy z rodzinami.
45. + Mieczysława Mikołajczyka- od Elżbiety Karpusiewicz z rodz..
46. + Zofię Piechota- od Małgorzaty Żarneckiej z rodz..
47. + Aleksandrę Bąkowską- od Artura Przybyła z rodz..
48. + Ryszarda Przybyła- od Jana Nowakowskiego.

49. + Włodzimierza Łazarka- od Wojtaszków.

50. + Zygmunta Zimnego- od wnuka Artura.

51. + Józefa Kryszczyńskiego- od Jacka Misiaka z żoną.

52. + Tadeusza Młynka- od brata Czesława z rodz..
53. + Stanisława Czerniewicza- od Wietrzyków z Kalisza.

54. + Zbigniewa Karczewskiego- od chrześniaka Rafała.

55. + Czesława Rosiaka- od Kubiaków.

56. + Władysława Cieślaka- od Zarządu Geotermia w Polsce.

57. + Kazimierę Biernat- od Iwony Zdun z dziećmi.

58. + Mariannę Michalską- od Sylwestra Soboty z rodz..

59. + Zenona Tylskiego- od Mikołajczyków.

60. + Irenę Plota- od Andrzeja Szcześniaka z mamą.

61. + Mariannę Trzeciak- od Lidii Kwiecińskiej.

62. + Stanisława Włodarka- od Krystyny Włodarek.

63. + Łucję Pisula- od Urszuli Wietrzyk.

64. + Gerharda Bińka- od Beaty Kucharskiej z rodz..

65. + Zbigniewa Dorucha- od Dymarczyków i Galiderowiczów.

66. + Jana Ludwiczaka- od Lucyny Kubiak z rodz..

67. + Antoniego Rotera- od Szyszkowskich.

68. + Stefana Dominikowskiego- od Majasów i Małeckich.

69. + Józefę Kowalską- od Posiłkowej i Molków z rodz.

70. + Maję, Marię, Jana, Stanisława Spiszów, Annę, Stanisława Niewiadomskich.

71. + Mariusza Staszaka, Patryka Łazarka.

=======================================