Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 26.09. 2018 r.- godz. 18.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Antoniego Olszewskiego- od Wietrzychów.
3. + Bronisławę Plichta- od Andrzeja i Henryka z rodzinami.
4. + Marię Piątkowską- od Gołębiowskich z Sobiesęk.

5. + Mariannę Wielgusiak- od Misiów.
6. + Stanisława Szyszkiewicza- od WSZ w Kaliszu.
7. + Władysławę Pabiszczak- od Kupajów.
8. + Krzysztofa Majasa- od OSP Staw.
9. + Jolantę Cichą- od Lucyny z rodz..
10. + Barbarę Młynek- od Anny Stasiak z rodz..
11. + Jana Czajkę- od Kaczmarków i Kubiaków.
12. + Jolantę Chojnacką- od Łaskiej z rodz..
13. + Lucynę Gaweł- od Płucienników.
14. + Bogdana Paszkowskiego- od Zesp. Szkół w Iwanowicach.
15. + Józefa Musisza- od Mrugasiewicza z rodz..
16. + Barbarę Siciarek- od Marciniaków ze Zdun.
17. + Janinę Przybył- od Siwińskich i Paluszaków.
18. + Józefa Banacha- od Kurka z Marcinem.
19. + Jana Szymaszka- od Matuszaków, Biernatów i Haberskich.
20. + Ewę- Marię Janiak- od Łazarkowej z rodz..
21. + Józefa Biernata- od Janiny Czerniewicz.
22. + Mariannę Adamczewską- od Ciomków.
23. + Elżbietę Latoń- od Latoniów z Kakawy.
24. + Jadwigę Piątkowską- od Koleżeństwa z Podstawówki.
25. + Stanisława Szcześniaka- od Jacka Krupy z rodz..
26. + Zdzisławę Zimną- od Zdzisławy Marciniak.
27. + Mieczysława Mikołajczyka- od Krystyny Skweres.
28. + Aleksandrę Bąkowską- od Janiaków.
29. + Ryszarda Przybyła- od kolegów z Marcjanowa.

30. + Zygmunta Zimnego- od Józefa Wietrzyka z rodz..

31. + Józefa Kryszczyńskiego- od Agnieszki Mielcarek z rodz..

32. + Tadeusza Młynka- od Zakrzewskich.
33. + Stanisława Czerniewicza- od Grandybergów.

34. + Zbigniewa Karczewskiego- od Jacka Świątka z rodz..

35. + Władysława Cieślaka- od Plutów.

36. + Irenę Plota- od Piotra Młynka z rodz..

37. + Zenona Tylskiego- od Wożnych.

38. + Kazimiera Biernat- od Zbigniewa Zduna z rodz..

39. + Mariannę Trzeciak- od Ratajów ze Świdnicy.

40. + Stanisława Włodarka- od Banachów z Niemieckiej Wsi.

41. + Łucję Pisula- od córki Julianny.

42. + Marka Woźnego- od Ewy z Główczyna.

43. + Zofię Garncarek- od Czesława Zmudy z rodz..

44. + Marka Grabowskiego- od Pawła Mocnego z rodz..

45. + Kazimierę Kaczmarek- od Małgorzaty Marucha z rodz..

46. + Janinę Knop- od Majasów.

47. + Józefę Czerniewicz- od Agnieszki Bartczak z rodz..

48. + Jerzego Krzywdę- od Marii Nowak z Kamiennej.

49. + Romana Kucharskiego- od Jana Nowakowskiego.

50. + Irenę Sip- od Pisulów.

51. + Jerzego Stępniaka- od Henryka Kupaja z rodz..

52. + Mirosława Maślaka- od Wiesławy Połośki z rodz..

53. + Janinę Marucha- od wnuczki Moniki z rodz..

54. + Mariana Zimnego- od Nadolskich.

55. + Józefa Prusa- od Samulakowej.

56. + Grzegorza Szymańskiego- od Mateusza z rodz..

57. + Stanisławę Skowrońską- od wnuczki Marleny z Zuzią.

58. + Henryka Klaskę- od Pelagii Tomaska.

59. + Annę Nowakowską- od Andrzeja Krzyżaniaka z rodz..

60. + Wandę Pacholczyk- od Nowackich.

61. + Zenona Kucharskiego- od Plichtowej i Banachów.

62. + Irenę Ziętek- od PSS Społem w Ostrowie.

63. + Weronikę Wierczyńską- od Idzikowskich. 

64. + Mariannę Ludwiczak- od Zofii Michalskiej z mężem.

65. + Danutę Kuczma- od Andrzeja Braszaka z rodz..

66. + Wojciecha Kowalskiego- od Kucharskich i Gołębiowskich.

67. + Aleksandra Bąkowskiego- od Grzybowskich.

68. + Zygmunta Rebicha- od Wierzbickiej.

69. + Zbigniewa Kałużnego- od Urszuli Jurek.

70. + Halinę Polak- od Małgorzaty Młynek.

71. + Mariana Witczaka- od Andrzeja Jakubczaka z rodz..

72. + Kazimierza Gałęskiego- od Mocnych.

73. + Kazimierza Korzeniewskiego w r. śm..

=======================================