Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 25.10. 2017 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Tadeusza Młynka- od Dworniaków.
3. + Grzegorza Piątkowskiego- od Kicińskich.
4. + Antoniego Olszewskiego- od Dubisowej i Bączyka.
5. + Henryka Militowskiego- od Tylskich.
6. + Danutę Wańka- od Banasiów.
7. + Teresę Kucharską- od Kujawiaków.
8. + Bronisławę Plichta- od Rokitów.
9. + Halinę Kurek- od Ireny.
10. + Czesława Maciołka- od Strzelczyków.
11. + Stanisławę Militowską- od Siewiejów.
12. + Jana Cierniaka- od Gnerowiczowej.
13. + Mariana Gołębiewskiego- od Nowaków.
14. + Stanisława Włodarka- od Malików.
15. + Mieczysława Celera- od Militowskich.
16. + Łukasza Brysia- od Wietrzyków.
17. + Tadeusza Kaczmarka- od Wawrzyniaków.
18. + Kazimierza Militowskiego- od Piekarskich.
19. + Krzysztofa Maciejewskiego- od Bazelów.
20. + Józefa Zimnego- od Krawczyków.
21. + Bronisławę Idzikowską- od Pisulów.
22. + Walentego Śniegulę- od Łuczaków.
23. + Zygmunta Skweresa- od Łaskich.
24. + Ryszarda Drewniaka- od Raczyków.
25. + Annę Hewińską- od Wojtczaków.
26. + Marię Piątkowską- od Wróblów.
27. + Mariannę Wielgusiak- od Śniegulów.
28. + Stanisława Szyszkiewicza- od Szyszkiewiczów i Połośków.
29. + Władysławę Pabiszczak- od wnuczki Iwony z rodz..
30. + Krzysztofa Majasa- od cioci Meli.
31. + Radosława Szyszkiewicza- od Kowalskich.
32. + Janinę Szuleta- od Karczewskich.
33. + Jolantę Cichą- od Sylwestra z rodz..
34. + Barbarę Młynek- od Janiny Sowy.
35. + Jana Czajkę- od Biernata z rodzicami.
36. + Jolantę Chojnacką- od Eli.
37. + Lucynę Gaweł- od Jankowskiej z rodz..
38. + Bogdana Paszkowskiego- od Łaskich.
39. + Józefa Musisza- od Felisiaków.
40. + Jana Michalskiego- od Zawadzkich.
41. + Barbarę Siciarek- od Izy z rodz..
42. + Irenę Nowakowską- od Mądrzaków.
43. + Janinę Banasiak- od Budelaków.
44. + Mariana Antczaka- od Kaczmarków.
45. + Helenę Marciniak- od Drewniaków.
46. + Zdzisława Borkowskiego- od Krzywoźniaków.
47. + Janinę Przybył- od Klibrów.
48. + Waldemara Pacholczyka- od cioci Ewy.
49. + Leonardę Skutecką- od Piątkowskiej.
50. + Józefa Banacha- od Młynka z córkami.
51. + Jana Szymaszka- od Krupów.
52. + Ewę- Marię Janiak- od Grandybergów.
53. + Józefa Biernata- od Tułaczów.
54. + Michała Galiderowicza- od Tyczyńskich.
55. + Stanisława Jeziorskiego- od Militowskich.
56. + Mariannę Adamczewską- od Danuty z Łukaszem.
57. + Monikę Mielcarek- od Popiołków.
58. + Mariannę Mrugasiewicz- od Mielczarków.
59. + Elżbietę Latoń- od Pawła z Ewą.
60. + Jadwigę Piątkowską- od Klibrów.
61. + Leona Kaczmarka- od Zofii z rodz..
62. + Stanisława Szcześniaka- od Nowakowskiego z rodz..
63. + Zdzisławę Zimną- od Kaczmarków.

64. + Mieczysława Mikołajczyka- od Leszków.

65. + Zofię Piechota- od Krystyny z rodz..

66. + Aleksandrę Bąkowską- od wnuczki Marioli z rodz..
67. + Annę Wojtczak- od Bogusi i Darka Tułaczów.
68. + Czesława Garncarka- od Jakubczaków z Główczyna.
69. + Jadwigę Krzyżaniak- od Darka Nowaka z rodz..
70. + Andrzeja Sucheckiego- od wnuka Mateusza.
71. + Janinę i Stefana Kubackich.
=======================================

 

 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 08.11. 2017 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Tadeusza Młynka- od .
3. + Grzegorza Piątkowskiego- od .
4. + Antoniego Olszewskiego- od .
5. + Henryka Militowskiego- od .
6. + Danutę Wańka- od .
7. + Teresę Kucharską- od .
8. + Bronisławę Plichta- od .
9. + Halinę Kurek- od .
10. + Czesława Maciołka- od .
11. + Stanisławę Militowską- od .
12. + Jana Cierniaka- od .
13. + Mariana Gołębiewskiego- od .
14. + Stanisława Włodarka- od .
15. + Mieczysława Celera- od .
16. + Łukasza Brysia- od .
17. + Tadeusza Kaczmarka- od .
18. + Kazimierza Militowskiego- od .
19. + Krzysztofa Maciejewskiego- od .
20. + Józefa Zimnego- od .
21. + Bronisławę Idzikowską- od .
22. + Walentego Śniegulę- od .
23. + Zygmunta Skweresa- od .
24. + Ryszarda Drewniaka- od .
25. + Annę Hewińską- od .
26. + Marię Piątkowską- od .
27. + Mariannę Wielgusiak- od .
28. + Stanisława Szyszkiewicza- od .
29. + Władysławę Pabiszczak- od .
30. + Krzysztofa Majasa- od .
31. + Radosława Szyszkiewicza- od .
32. + Janinę Szuleta- od .
33. + Jolantę Cichą- od .
34. + Barbarę Młynek- od .
35. + Jana Czajkę- od .
36. + Jolantę Chojnacką- od .
37. + Lucynę Gaweł- od .
38. + Bogdana Paszkowskiego- od .
39. + Józefa Musisza- od .
40. + Jana Michalskiego- od .
41. + Barbarę Siciarek- od .
42. + Irenę Nowakowską- od .
43. + Janinę Banasiak- od .
44. + Mariana Antczaka- od .
45. + Helenę Marciniak- od .
46. + Zdzisława Borkowskiego- od .
47. + Janinę Przybył- od .
48. + Waldemara Pacholczyka- od .
49. + Leonardę Skutecką- od .
50. + Józefa Banacha- od .
51. + Jana Szymaszka- od .
52. + Ewę- Marię Janiak- od .
53. + Józefa Biernata- od .
54. + Michała Galiderowicza- od .
55. + Stanisława Jeziorskiego- od .
56. + Mariannę Adamczewską- od .
57. + Monikę Mielcarek- od .
58. + Mariannę Mrugasiewicz- od .
59. + Elżbietę Latoń- od .
60. + Jadwigę Piątkowską- od .
61. + Leona Kaczmarka- od .
62. + Stanisława Szcześniaka- od .
63. + Zdzisławę Zimną- od .
64. + Mieczysława Mikołajczyka- od .

65. + Ryszarda Przybyła- od .
66. + Annę Wojtczak- od Beaty z rodz..
67. + Andrzeja Sucheckiego- od Chadrysiów.
=======================================