Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 21.11. 2018 r.- godz. 17.00.

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Antoniego Olszewskiego- od Wróblów.
3. + Bronisławę Plichta- od Anny Stasiak z rodz..
4. + Marię Piątkowską- od Katarzyny Staniak z rodz..

5. + Mariannę Wielgusiak- od Przybyłów.
6. + Stanisława Szyszkiewicza- od Domagałowej z rodz..
7. + Krzysztofa Majasa- od OSP Mroczki Wielkie.
8. + Barbarę Młynek- od Niedżwiedżiów.
9. + Jana Czajkę- od Staniakowej z rodz..
10. + Bogdana Paszkowskiego- od Muchów.
11. + Barbarę Siciarek- od Włodka z rodz..
12. + Józefa Banacha- od OSP Joanka.
13. + Józefa Biernata- od Szewców.
14. + Mariannę Adamczewską- od Kowalskiego z rodz..
15. + Elżbietę Latoń- od Militowskich.
16. + Jadwigę Piątkowską- od Zborowskich i Byczewskich.
17. + Zdzisławę Zimną- od Małgorzaty Bloch.
18. + Aleksandrę Bąkowską- od Chojnackiej z rodz..
19. + Ryszarda Przybyła- od Mądrzaków.

20. + Zygmunta Zimnego- od Wietrzychowej z rodz..

21. + Józefa Kryszczyńskiego- od Eli z rodz..

22. + Zbigniewa Karczewskiego- od Janka z rodz..

23. + Irenę Plota- od Eweliny z rodz..

24. + Zenona Tylskiego- od Sylwestra z rodz..

25. + Kazimiera Biernat- od Wróblowej z rodz..

26. + Mariannę Trzeciak- od Zwierzaków.

27. + Stanisława Włodarka- od Kmieciów.

28. + Marka Woźnego- od Ludwiczaków.

29. + Zofię Garncarek- od Prusa i Powązków.

30. + Marka Grabowskiego- od Wojtkowicza z rodz..

31. + Janinę Knop- od Czerniewiczów i Cierniaków.

32. + Józefę Czerniewicz- od Kuchnickich.

33. + Jerzego Krzywdę- od Misiów i Włochów.

34. + Romana Kucharskiego- od Kulawinków.

35. + Irenę Sip- od Klińskich.

36. + Jerzego Stępniaka- od Góreckich.

37. + Mirosława Maślaka- od Tylskiego z rodz..

38. + Janinę Marucha- od Strzelczykowej i Kałużnej.

39. + Mariana Zimnego- od Agnieszki z rodz..

40. + Józefa Prusa- od Stępińskich.

41. + Grzegorza Szymańskiego- od Stępińskich.

42. + Stanisławę Skowrońską- od Ireny Kusz.

43. + Henryka Klaskę- od Lucyny Trzęsowskiej.

44. + Annę Nowakowską- od Grzelaków.

45. + Wandę Pacholczyk- od Nowaków i Wróblów.

46. + Weronikę Wierczyńską- od Małgorzaty Bloch z dziećmi.

47. + Lucynę Gaweł- od Józefa Tylskiego z rodz..

48. + Grzegorza Pytlińskiego- od Agaty z córka.

49. + Mariannę Latoń- od Wawrzyniaków z Posady.

50. + Leszka Wawlina- od Przepiórkowej i Szyszkowskiego z rodz..

51. + Danutę Grzesiek- od Kowalskich, Tułaczów i Staniaków.

52. + Antoniego Wyrębskiego- od Elżbiety z mężem.

53. + Bogdana Walaszczyka- od Heleny Zdun i Zbigniewa z rodz..

54. + Marię Skonieczną- od chrześniaczki Wiesławy.

55. + Ignacego Paszkowskiego- od Jerzego Wietrzyka z rodz..

 

=====================================

 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Środa 28.11. 2018 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.
2. + Antoniego Olszewskiego- od Woźniaków i Błaszczyków.
3. + Marię Piątkowską- od Kowalskich.

4. + Mariannę Wielgusiak- od Henryki Wąsik z dziećmi.

5. + Stanisława Szyszkiewicza- od Jana Jarosika.
6. + Krzysztofa Majasa- od OSP Brzeziny.
7. + Barbarę Młynek- od Kowalskiego z żoną.
8. + Jana Czajkę- od Kowalskich.
9. + Bogdana Paszkowskiego- od Zagórskich.
10. + Barbarę Siciarek- od Elwiry z rodz..
11. + Józefa Banacha- od Pejasiów.
12. + Józefa Biernata- od Szewca z rodz..
13. + Mariannę Adamczewską- od Błasiaka z rodz..
14. + Elżbietę Latoń- od Wietrzyka z rodz..
15. + Jadwigę Piątkowską- od Kucińskich.
16. + Zdzisławę Zimną- od Chowańskich.
17. + Aleksandrę Bąkowską- od Cieślaków.
18. + Ryszarda Przybyła- od Sylwestra i Rozalii.

19. + Zygmunta Zimnego- od Kudasiów ze Szczytnik.

20. + Józefa Kryszczyńskiego- od Bożeny z rodz..

21. + Zbigniewa Karczewskiego- od Kuszów.

22. + Irenę Plota- od Andrzeja z siostrą.

23. + Zenona Tylskiego- od Stasieckich.

24. + Kazimiera Biernat- od Matysiakowej z rodz..

25. + Mariannę Trzeciak- od Biernatów.

26. + Stanisława Włodarka- od OSP Marcjanów.

27. + Marka Woźnego- od Andrzeja z rodz..

28. + Janinę Knop- od Prusowej z rodz..

29. + Józefę Czerniewicz- od Janiaków.

30. + Jerzego Krzywdę- od Szcześniaków.

31. + Romana Kucharskiego- od Rosiakowej z rodz..

32. + Irenę Sip- od Bartoszków.

33. + Jerzego Stępniaka- od Kurczbuchowej z rodz..

34. + Mirosława Maślaka- od Wróblów.

35. + Janinę Marucha- od Przybyłów.

36. + Mariana Zimnego- od Janiaka z rodz..

37. + Józefa Prusa- od Powązków.

38. + Grzegorza Szymańskiego- od Musiszów.

39. + Stanisławę Skowrońską- od Kaczmarków.

40. + Henryka Klaskę- od Młynarczyków.

41. + Annę Nowakowską- od Krupów.

42. + Wandę Pacholczyk- od Filipiaków.

43. + Lucynę Gaweł- od Henryki Celer.

44. + Grzegorza Pytlińskiego- od Antczakowej z rodz..

45. + Mariannę Latoń- od bratowej z rodz..

46. + Leszka Wawlina- od Szyszkowskich i Janiaków.

47. + Danutę Grzesiek- od Czajków z Sobiesęk.

48. + Bogdana Walaszczyka- od chrześniaczki Anny z rodz..

49. + Marię Skonieczną- od Piotra Młynka z rodz..

50. + Ignacego Paszkowskiego- od chrześniaczki Jadwigi z córką.

51. + Jerzego Kwiatkowskiego- od szwagierki Anieli Zimnej.

52. + Andrzeja Blocha- int imien.

53. + Kazimierza, Stanisławę, Wacława Militowskich- od Bogdana z rodz..