Pracujący w parafii


W parafii pracują :

Katechetka:

Pani mgr lic. Justyna Kmieć - uczy religii w Szkole Podstawowej

 i Przedszkolu w Iwanowicach

Pan Organista
Pan Organista

Organistą w parafii Iwanowice jak i pełniącym obowiązki Kościelnego 

jest pan Andrzej Kubacki

tel. 62 7626905