Gminne Zawody Strażackie Iwanowice 2013


 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze „ Iwanowice 2013 ”

Organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 07 lipca 2013 r. była Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach , która przygotowała teren boiska sportowego na Krzywdzie , przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Szczytnikach. Wszystkie drużyny zostały wprowadzone na plac w szyku bojowym przez naczelników swych jednostek OSP o godz.13,30-tej.

Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Jerzy Majas złożył raport Wójtowi Gminy Szczytniki – Markowi Albrechtowi.

W zmaganiach wzięło udział 24 drużyny, wystawionych z 10-ciu jednostek OSP,

na 12 zarejestrowanych na terenie gminy.

 Najbardziej reprezentowana jednostka OSP to Kuczewola , która wystawiła 4 drużyny.

Pucharem przechodnim przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki za najlepsze wyszkolenie bojowe została ponownie wyróżniona drużyna z jednostki OSP Kuczewola, która wykonała to ćwiczenie w 42 sekundy poprawiając wynik ubiegłoroczny o 4 sek.

Puchar ten wręczył przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kupaj.

Niezwykłym wydarzeniem był występ Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej grupy przedszkolnej z OSP Iwanowice, której średnia wieku to 5lat. Wójt Gminy Marek Albrecht wyróżnił maluchów medalami oraz słodyczami.

W ceremonii wręczenia nagród brał również udział Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Szczytnikach Zbigniew Banasiewicz wręczając wraz z Przewodniczącym Rady i Wójtem Gminy

medale dla najlepszych trzech pierwszych drużyn w młodszych grupach wiekowych oraz puchary dla najlepszych drużyn i wyróżnienia w formie dyplomów dla pozostałych drużyn.

Na koniec spotkania wykonano pokaz „lania” wody z działek wodnych, gdzie brały udział cztery samochody z KSRG, które wyniosły strumienie wodne w górę w jeden punkt, spadając dokonały chrztu nowo zakupionych samochodów dla OSP Iwanowice i Marcjanów. Był to niezwykły pokaz przy dziękach „Rydwanów ognia” w słońcu gdzie mgiełka wody utworzyła piękną tęczę.

Komisja sędziowska składająca się ze strażaków z jednostek działających na terenie Kalisza pod przewodnictwem starszego kapitana Macieja Saganowskiego z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu sprawnie obsługiwała powyższe zawody.

Zawody te przebiegały w miłej sportowej atmosferze.

Szczytniki dnia 07 lipca 2013 r. Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSPRP w Szczytnikach

Anna Stasiak   

Poniżej   przedstawiamy  miejsca osiągnięte przez poszczególne drużyny oraz fotografie

 

miejsce

Grupa męska

powyżej 16 la

 

Grupa męska

do 16 lat

 

 Gr. żeńska

pow 16 lat     

       

żeńska do 16 lat  

          

1 Kuczewola  Iwanowice  Kuczewola  Joanka
2 Iwanowice  Mroczki wielkie  Iwanowice  Staw
3 Staw  Kuczewola  Szczytniki  Kuczewola
4 Mroczki Wielkie  Szczytniki    Sobiesęki III
5 Joanka  Radliczyce    
6 Sobiesęki III  Joanka    
7 Szczytniki  Sobiesęki III    
8 Radliczyce      
9 Sobiesęki II      

10                        Marcjanów