Pielgrzymka Sokółka


Zdjęcia Z PIELGRZYMKI PARAFIALNEJ 21-22 wrzesień 2013. Zwiedziliśmy między innymi: Białystok, Supraśl, św. Górę Grabarkę. Głównym miejscem pielgrzymkowym była Sokółka miejsce cudu eucharystycznego oraz Święta Woda - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.