Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Piątek- 06.12. 2019 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.

2. + Barbarę Młynek- od Jankowskich.

3. + Jana Czajkę- od Leszka z rodz..

4. + Barbarę Siciarek- od GS. Szczytniki.

5. + Józefa Banacha- od Banku Spółdzielczego.

6. + Józefa Biernata- od Jana.

7. + Ryszarda Przybyła- od Grażyny z rodz..

8. + Zygmunta Zimnego- od Rybaków.

9. + Zbigniewa Karczewskiego- od Molków.

10. + Józefę Czerniewicz- od Janiaków.

11. + Jerzego Krzywdę- od Zadłużnych.

12. + Jerzego Stępniaka- od Grabowskich.

13. + Stanisławę Skowrońską- od Kopciów.

14. + Henryka Klaskę- od Sławka z rodz..

15. + Lucynę Gaweł- od Danuty z rodz..

16. + Mariusza Gołębiewskiego- od Sodolskich.

17. + Leona Żurawskiego- od Anny.

18. + Jana Góreckiego- od Arka i Małgorzaty z rodzinami.

19. + Dariusza Przepiórkę- od Andrzeja z rodz..

20. + Mariusza Gołębiowskiego- od Alicji z rodz..

21. + Barbarę Juszczak- od Czesława z rodz..

22. + Zdzisława Tomczyka- od Krzesińskich.

23. + Andrzeja Raszewskiego- od Krzywoźniaków.

24. + Krystynę Palot- od Bogdana z rodz..

25. + Irenę Kamińską- od Niedżwiedziów.

26. + Stefanię Figas- od Kryszczynskich.

27. + Zofię Borecką- od Andrzeja z rodz..

28. + Józefa Janasiaka- od Firmy Sanpol.

29. + Stanisława Kopcia- od Grandybergów.

30. + Zbigniewa Wróbla- od Bangrowskiej z rodz..

31. + Stanisława Dybiocha- od Rzeźniczaków i Spaleniaków.

32. + Andrzeja Kolańskiego- od Marżonetek z Iwanowic.

33. + Stanisława Garncarka- od Kowalskich.

34. + Bogdana Dybiocha- od Józefa z rodz..

35. + Grażynę Karczewską- od Ireny.

36. + Marię Banasiak- od Banasiaków z Joanki.

37. + Józefa Flaka- od Krystyny z rodz..

38. + Teresę Woźniak- od Majasów.

39. + Jana Kucharskiego- od Stanisławy z dziećmi.

40. + Ryszardę Bartoszek- od Tyrakowskiej z rodzicami.

41. + Salomeię Kubicka- od Marzeny i Eli z rodzinami.

42. + Henrykę Cierniak- od Chadrysiów.

43. + Jolantę Kurowską- od Tylskich.

44. + Józefa Janiaka- od Rybaków i Kaźmierczaków.

45. + Annę Wietrzyk- od Strzelczyków.

46. + Mariannę Łodzińską- od Marcina, Przemka i Kasi.

47. + Zofię Krutkiewicz- od Firmy Krutkiewicz.

48. + Henryka Maciołka- od koleżanek synowej.

49. + Helenę Celer- od Zimnych.

50. + Lucjana Dybiocha- od Rzeźniczaków.

51. + Tadeusza Flaka- od Jankowskich.

52. + Reginę Juszczak- od teściowej Zdzisławy.

53. + Feliksę Militowską- od Jankowskich.

54. + Reginę Jakubowską- od Sobańskich.

55. + Józefa Jakubowskiego- od Jankowskich.

56. + Józefa Militowskiego- od Marioli.

57. + Urszulę Siciarek- od brata i chrześniaka.

58. + Ryszarda Parkitnego- od Stanisława z żoną.

59. + Grzegorza Piątkowskiego- od Ani i Karola.

60. + Urszulę Stępniak- od Sylwka z żoną.

61. + Henryka Militowskiego- od Sobierajczyków.

62. + Mieczysława Mikołajczyka- od Hufca Kaliskiego.

63. + Aleksandrę Bakowską- od siostry Władysławy.

64. + Wiesława Nowaka- od Kamila.

65. + Mieczysława Sodolskiego- od Rzeźniczaków.

66. + Dorotę Wilczek- od Mariana z Ostrowa Wlkp.

67. + Łukasza Brysia- od rodziców i babci.

68. + Mariannę Zakrzewską- od wnuczki Eweliny z rodz..

69. + Krystynę Żurawską- od Agnieszki z rodz..

70. + Łucję, Mariana Korzeniewskich- od Janiny Sowa.

=====================================

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Piątek- 13.12. 2019 r.- godz. 17.00.

 

1. + Danielę i Kazimierza Jabłońskich- od syna.

2. + Barbarę Młynek- od Łęgowskiej z rodz..

3. + Jana Czajkę- od Tułacza z rodz..

4. + Barbarę Siciarek- od Pietrasz- Paszkowskiej.

5. + Józefa Banacha- od Wojtaszków.

6. + Józefa Biernata- od Kowalskich.

7. + Ryszarda Przybyła- od Jaśkiewiczów i Cichorków.

8. + Zygmunta Zimnego- od Świątków.

9. + Zbigniewa Karczewskiego- od Braszaków.

10. + Józefę Czerniewicz- od Zimnych.

11. + Jerzego Krzywdę- od Spirzów.

12. + Jerzego Stępniaka- od Tylskiej z rodz..

13. + Stanisławę Skowrońską- od Przepiórkowej z rodz..

14. + Henryka Klaskę- od Nawrota z rodz..

15. + Lucynę Gaweł- od Zagórskiej z rodz..

16. + Mariusza Gołębiewskiego- od Cierniaka z rodz..

17. + Leona Żurawskiego- od Honoraty i Sławomira z rodz..

18. + Jana Góreckiego- od Pisulów.

19. + Dariusza Przepiórkę- od Molkowej z rodz..

20. + Mariusza Gołębiowskiego- od Kłyszów i Musiszów.

21. + Barbarę Juszczak- od Młynka z rodz..

22. + Zdzisława Tomczyka- od Staśka z rodz..

23. + Andrzeja Raszewskiego- od kolegów Roberta.

24. + Krystynę Palot- od Sztrąfowej.

25. + Irenę Kamińską- od Albrechtów.

26. + Stefanię Figas- od Woźniakowej z rodz..

27. + Zofię Borecką- od Kuszowej z rodz..

28. + Stanisława Kopcia- od Bąkowskiego z rodz..

29. + Zbigniewa Wróbla- od Koniecznej z rodz..

30. + Stanisława Dybiocha- od Rektorów.

31. + Andrzeja Kolańskiego- od Iwony i Piotra z dziećmi.

32. + Stanisława Garncarka- od Benedykta.

33. + Bogdana Dybiocha- od Dybiochowej z rodz..

34. + Grażynę Karczewską- od Majasów i Bartoszków.

35. + Marię Banasiak- od Stasierskiej z rodz..

36. + Józefa Flaka- od Lewandowskich.

37. + Teresę Woźniak- od Krystyny z rodz..

38. + Jana Kucharskiego- od Krzywoźniaka z rodz..

39. + Ryszardę Bartoszek- od Cierniaka z rodz..

40. + Salomeię Kubicka- od Łazarka z rodz.

41. + Henrykę Cierniak- od Staszakowej i Przybyłowej z rodz..

42. + Jolantę Kurowską- od Nestle.

43. + Józefa Janiaka- od Rzeźniczaków i Spaleniaków.

44. + Annę Wietrzyk- od Wróblowej z rodz..

45. + Mariannę Łodzińską- od Śniegulów.

46. + Zofię Krutkiewicz- od Wojciechowskich.

47. + Henryka Maciołka- od Golińskiej.

48. + Helenę Celer- od Tułaczowej z rodz..

49. + Lucjana Dybiocha- od Krzywdów.

50. + Tadeusza Flaka- od Wesołowskich.

51. + Reginę Juszczak- od Kolmanowej z rodz..

52. + Feliksę Militowską- od Wojciechowskich i Idziorów.

53. + Reginę Jakubowską- od Kaczmarków.

54. + Józefa Jakubowskiego- od Banachów.

55. + Józefa Militowskiego- od Majasów.

56. + Urszulę Siciarek- od Drewniaków i Niziołków.

57. + Ryszarda Parkitnego- od Picherowej i Figasa.

58. + Grzegorza Piątkowskiego- od Stoickiego z rodz..

59. + Urszulę Stępniak- od koleżanek z Kamiennej.

60. + Henryka Militowskiego- od Bronisławy i Kazimierza.

61. + Mieczysława Mikołajczyka- od Zespołu Szkół w Iwanowicach.

62. + Aleksandrę Bakowską- od Kolańskich.

63. + Wiesława Nowaka- od cioci Ewy.

64. + Genowefę Jakubowską- od Kucharskich z Krowicy.

65. + Dorotę Wilczek- od Bartka z Karoliną.

66. + Łukasza Brysia- od rodziców i babci.

67. + Mariannę Zakrzewską- od wnuczki Karoliny z rodz..

68. + Krystynę Żurawską- od Filipiaków i Samulaków.

69. + Zofię Solarek- od Pelagii Zimnej.

70. + Teresę Piatkowską- od Magdy z rodz..

71. + Dariusza Niedźwiedźia- od Niedźwiedźiów.