KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI


Nasze koło różańcowe
Nasza wspólnota
Nasza wspólnota

KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI

Nasze koło różńcowe działa na zasadach PKRD. Powstało w ubiegłym roku w październiku. Opiekunem duchowym koła jest ks. Proboszcz. 7 grudnia w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po Mszy świętej miało miejsce oficjalne przyjęcie członków koła i wręczenie legitymacji.

Celem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci jest wypełnianie wezwania do modlitwy różańcowej, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie w roku 1917, objawiając się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To wezwanie Maryi członkowie PKRD realizują poprzez zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca, w wyznaczonych intencjach.

Intencje te są następujące:

Za Ojca Świętego

Za Kościół Święty

Za biskupów, kapłanów i siostry zakonne

Za naszą Ojczyznę

Za Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe

Za misje

Za dzieci nienarodzone

Za rodziny

O pokój na świecie

O nawrócenie grzeszników

O rozwój PKRD

Pragniemy odpowiedzieć na orędzie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie za pośrednictwem trojga pastuszków, wzywając wszystkich ludzi do codziennego odmawiania różańca. To wezwanie Maryi jest aktualne także dzisiaj. Potrzeba naszej wytrwałej modlitwy, by na świecie mógł zapanować pokój i zwyciężyło dobro.

Matka Boża prosi także Ciebie o codzienną modlitwę różańcową. Jedna dziesiątka różańca św. trwa tylko 5 minut. To tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić dla siebie, swoich najbliższych, dla Ojczyzny i całego świata. A więc jeśli chcesz być apostołem Matki Najświętszej oraz pomagać Jej w przemianie świata i ratowaniu grzeszników – dołącz do naszej wspólnoty!

 

Członowie Koła Różańcowego dzieci w naszej parafii