Peregrynacja relikwii Św. Jana Pawła II w szkole w Iwanowicach