Peregrynacja październik 2011


Wspomnijmy to piękne wydarzenie jakim było nawiedzenie naszej diecezji i parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiej Ikony