Kapłani pochodzący z parafii


Ks. Eugeniusz Spalony FDP,  Orionista. Obecnie pracuje w parafii św. Józefa Robotnika

w Wołominie. Jest to parafia Ksieży Orionistów.

Ks. Prałat Prof. dr hab. Zdzisław Pawlak. Profesor Wyższego  Seminarium Duchownego

we Włocławku. Wykłada filozofię.Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ks. Henryk Piątkowski - obecnie jest Proboszczem w parafii św. Wawrzyńca

w Wielgie w diecezji włocławskiej.

 

Ks. Przemysław Wierzbicki - obecnie jest Proboszczem w parafii Gruszczyce w diecezji kaliskiej

 

 

 

ś.p. Ks.Stefan Kaczmarek -  ur. w 1936 r., zm. w 2000 r. Spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym. Ostatnią parafią w której pracował była Kościelna Wieś. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.