Sakramenty święte


03.02.2012

CHRZEST

 W naszej parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest na Mszy św.  w niedzielę na sumie o godz. 11.00. Wyjątkowo z racji ważnych przyczyn w sobotę na wieczornej Mszy św. o godzinie 18.00, w okresie zimowym o 17.00.  

W miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień chrzest udzielany jest na Mszy Świętej o 9.00 lub 15.00, lub w sobotę na Mszy o 18.00. W lipcu i sierpniu nie ma w niedzielę, Mszy Świętej o 11.00. 

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu chrztu dziecka

  • akt urodzenia dziecka
  • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych.

Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu św. w naszej  parafii
Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

 

10.02.2012

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem w parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.  Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.

10.02.2012

Eucharystia

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI
Przyjęcie pierwszej komunii świętej przez dzieci następuje w trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i comiesięczne spotkania w parafii. Dzieci przyjmują pierwszą komunię świętą w swojej rodzinnej parafii.

12.02.2012

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty sprawowany jest w naszej parafii każdego dnia pół godziny przed każdą Mszą świętą.

10.02.2012

Sakrament chorych

W pierwszy piątek miesiąca w naszej parafii kapłan udaje się do chorych z posługą sakramentalną. Jeżeli w naszym domu znajduje się osoba chora, nie mogąca uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć komunii, należy zgłosić ją w kancelarii parafialnej.Wizyta kapłana z posługą sakramentalną rozpoczyna sie  od godziny 9.00.Prosimy przed odwiedzinami zgłosić fakt nieobecności chorego, który na stałe jest odwiedzany w każdy pierwszy piątek miesiąca.

10.02.2012

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu  małżeństwa

10.02.2012

POGRZEB

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem