Pracujący w parafii


W parafii pracują :

 

Katechetka:

Pani mgr lic. Justyna Kmieć

- uczy religii w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Iwanowicach

Pan Organista
Pan Organista

Organistą w parafii Iwanowice jak i pełniącym obowiązki Kościelnego 

jest pan Andrzej Kubacki

tel. 62 7626905

 

Historia dalsza i bliższa

 

Pracujący w parafii Katecheci

 

mgr lic. Justyna Kmieć - od 1998 - obecnie pracuje

Barbara Mocna

mgr Małgorzata Cierniak - 2007 - 2012

 

 

Pracujący w parafii Organiści

 Andrzej Kubacki   1987 - pracuje obecnie

 Stefan Kurek - .............1986

 Marian Zieliński - od 1958

 Antoni Wisławski - do 1958

Jan Müller - od 1954 - 1958

 

Kościelni w parafii Iwanowice

Andrzej Kubacki

Paweł Zieliński

Lucjan Gołębiewski

Mieczysław Żak - od 1926 - 

Józef Kmieć - od 1908 - 1926