Grupy duszpasterskie


Boże Ciało
Boże Ciało

Żywy Różaniec

W parafii istnieje już bardzo długo. Członkowie Koła Żywego Różańca modlą się w różnych intencjach wspomagając swą modlitwą parafię.

Z Figurą Matki Bożej Fatimskiej
Z Figurą Matki Bożej Fatimskiej

Apostolat Maryjny

Procesja Bożego Ciała
Procesja Bożego Ciała
procesja rezurekcyjna
procesja rezurekcyjna

Chór parafialny istnieje już 6 lat. Założony z inicjatywy Ks. Marka Zawisły ówczesnego wikariusza. Chór działa przy naszej parafii uświetniając przede wszystkim swoim śpiewem uroczystości w roku liturgicznym, a także wiele wydarzeń jak dożynki, odpusty parafialne, koncertuje w sąsiednich parafiach szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Dyrygentem chóru jest pan Organista Andrzej Kubacki, a prezesem pani Longina Sztrompf. Chór liczy 16 osób. Bardzo serdecznie zapraszamy wszyskich chętnych, aby śpiewać na chwałę Boga i ku własnemu pożytkowi, bo jak powiedział św. Augustyn, kto śpiewa na chwałę Bożą ten dwa razy się modli.

W sanktuarium w Krakowie Łagiwenikach
W sanktuarium w Krakowie Łagiwenikach

Nasz parafialny chór uświetnia w naszej parafii wiele uroczystości w roku liturgicznym. W czasie Triduum Paschalnego w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Piątek towarzyszy kapłanom w przepięknym wykonaniu (czterogłosowym) Męki Pańskiej, a także w Wigilię Paschalną wraz z kapłanem wykonuje czterogłosowy Exultet

Z  Ks. Bp. Stanisławem i Ks. Proboszczem w Opatówku
Z Ks. Bp. Stanisławem i Ks. Proboszczem w Opatówku

Ministranci i lektorzy

Opiekunem tej grupy jest ksiądz wikariusz Paweł Kubiak. 

Rada Parafialna:

1. Karol Józefiak

2. Anna Kubiak 

3. Krystyna Hut

4. Barbara Łazarek

5. Danuta Nowak

6, Angelika Kaczmarek

7. Kowalski Rafał

8. Marian Niedźwiedź

9. Wacław Łazarek

10. Jerzy Majas

11. Andrzej Kubacki

12. Alicja Militowska

13. Janina Wietrzyk

14. Maria Pawlak

15. Halina Militowska

16. Justyna Kmieć

 

 

Rada  Duszpasterska I Ekonomiczna:

1.Ksiądz Proboszcz Paweł Jabłoński

2.Ksiądz Wikariusz Paweł Kubiak

3.Justyna Kmieć

4.Andrzej Kubacki

6.Halina Militowska

7.Jerzy Majas

 

 

Zespół  Charytatywny

 

1.Anna Kubiak

2.Pelagia Zimna

3.Maria Śniegula 

 

 

 

 

Duszpasterstwo strażaków.

Ks. Kanonik Paweł Jabłoński, wiceprezes OSP Iwanowice, powiatowy kapelan OSP, członek Zarządu Powiatowego OSP w Kaliszu, członek Zarządu Gminnego OSP w Szczytnikach.