Kapłani w dziejach naszej parafii


Proboszczowie parafii Iwanowice:

 

1.Ks. lic. Kan. Paweł Jabłoński - 2007 -  

2. Ks. Kan. Jerzy Salomon - 1983 - 2007(obecnie na emeryturze)

3. Ks. Kan. Jan Kaliszewski - 1973 - 1983 (zm.2014)

4. Ks. Piotr Sokołowski  - 1960 - 1973

5. Ks. Kan.  Marian  Żelazek 1953 - 1960

6. Ks. Kan. Jan Półrola - 1951 - 1953  (zm. w 1953 roku w Iwanowicach, pochowany na parafialnym cmentarzu)

7. Ks. Kan. Edward Lidtke - 1948 - 1951 (zm. III. 1951, pochowany na cmentarzu w Iwanowicach)

8. Ks. Kan. Józef Dalak - 1945 - 1948 (zm. 1.IV. 1950 r. w Szadku)

Przerwa, ks. Kazubiński wywieziony najpierw do przejściowego obozu w Konstantynowie Łódzkim, a później do obozu w Dachau, gdzie  7 lutego zmarł (spalony w krematorium)

9. Ks. Kan. Marian Kazubiński 1934- 1941( 6.X.1941 wywieziony do obozu w Dachau)

10. Ks. Kan. Roman  Pawłowski - 1931 - 1933 ( rozstrzelany przez Niemców w Kaliszu na placu św. Józefa w 1941 roku)

11. Ks. Kan. Leonard Stawicki - 1923 - 1931

12. Ks. Kan. Jan Knorr   ............ - 1923

13. Ks. Kan. Franciszek  Pawelski - 1908-

14. Ks. Kan. Jan Motylewski - 1889 - 1908 (pochowany na cmentarzu w Iwanowicach)

 - po śmierci Ks. Gajewskiego na krótko administratorem parafii zostaje Ks. Izydor Kowalski

15. Ks. Józef Gajewski - 1875 - 1889 (zmarł w 1889 r. pochowany w Iwanowicach na cmentarzu)

16. Ks.  Ignacy Jany - 1864-

17. Ks. Kan. Ludwik  Müller - 1848- 1864(zm. 15.VIII.1864 r. )

18. Ks. Kan. Antoni Smidowicz - 1821 - 1848 (zm. 24.VI. 1848 r. w Kaliszu)

19. Ks. Kan. Kazimierz Dzięcielski - 1809 - 1821 (zm. 19.VII. 1828 roku jako emeryt w wieku 86 lat)

Z okresu 1778- 1809 nie mamy jeszcze danych

20. Ks. Kan. Jan Słomski - 1792

20. Ks. Kan. Michał Sompoliński - 1726 - 1778 (52 lata był w Iwanowicach)

21. Ks. Kan. Marcin Prokopowicz - 1776 - 1778

 Brak okresu 1668 - 1777

22. Ks. Jan  Albert z Sienna Potworowski - 1668- Kanonik Kościoła Kolegiackiego, Archidiakon i Oficjał Kapituły Kaliskiej, Proboszcz Iwanowicki

23. Ks. Paweł (Buzenius) z  Burzenina   - 1623 r.

24. Ks.Urban Osjakowiusz - 1603 r. ochrzcił Klemensa Kordeckiego (późniejszego Augustyna Kordeckiego obrońcę Jasnej Góry w czasie Potopu szwedzkiego) nie był Proboszczem, ale warto zapamiętać jego nazwisko

 

 

 

 

 

Księża wikariusze pracujący w naszej parafii

w ostatnich 45 latach

 

Ks. mgr. Paweł Kubiak           - 2016-

Ks. mgr. Piotr Machała           - 2012 -2016

Ks. mgr. Krystian Fornalczyk  - 2010 -2012

Ks. mgr. Tomasz Flajszer       - 2008 - 2010

Ks. mgr. Marek Zawisła         - 2005 - 2008

Ks. mgr. Henryk Sztendel      - 2002- 2005

Ks. mgr. Piotr Wesołowski     - 1999 - 2002

Ks. mgr. Mariusz Giwerski     - 1996 - 1999

Ks. mgr. Marek Olszewski     - 1993 - 1996

Ks. mgr. Andrzej Piłat            - 1990 - 1993

+ Ks. mgr. Maciej Dyoniziak      - 1988 - 1990 (zm. 21.05.2017)

Ks. mgr. Marek Karczewski    - 1987 -1988

Ks. mgr. Zygmunt Majdziński  - 1983 - 1987

Ks. Henryk Świątkowski        - 1983 (3 miesiące)

Ks. Antoni Wojciechowski      -  1980 - 1983

śp. Ks. Jan Grochowina        -   1973  -1979

Ks. Mieczysław Piotrowski     -1978-1979

Ks. Jan Króliczak                    - 1970 - 1973

śp. Ks. Władysław Olejniczak - 1970 -1972

śp.Ks. Eugeniusz Czarnecki        - 1968 - 1970

śp. Ks. Stefan Baranowski      - 1966 - 1970

Ks. Roman Przygodzki             - 1966 - 1967

Ks. Stanisław  Strzeliński         -  1967-1968

Ks. Stanisław Krawczyk - 1954 - 1956

Ks. Alojzy Siedlewski - 1952-1954

Ks. Roman Zięba - 1947