Jubileusz 115 - lecia OSP -2012


Prezentujemy fotografie z Jubileuszu OSP Iwanowice.